Perşembe, May 26, 2022

DANIŞMANLIK

Kuruluşun ele alacağı faaliyete ilişkin Uzmanlık, Zaman, Deneyim, Tarafsızlık isteklerinin karşılanabilirliğindeki kısıtlar danışmanlık hizmet alımının belirleyicisi olmalıdır.  
Faaliyetin nitelik ve gerekliliklerine bağlı olarak üstlenilecek danışmanlık maliyeti için aşağıdaki kriterler değerlendirme sürecinde gözetilmelidir: İlgili alandaki belgelenmiş yetkinlikler (örneğin AS9100 baş tetkikçi sertifikası, dolaylı ilgi gereği OHSAS 18001 ve ISO 14001 baş tetkikçi sertifikaları), Uzmanlık, Deneyim, Kişisel Nitelikler (örneğin iletişim becerileri), Yeterli zaman sunumu, Erişilebilirlik, Referanslar,