Çarşamba, Nisan 14, 2021

2009/C ve 2016/D SÜRÜM KAPSAMLARI

2009/C:

  • ISO 9001:2008 değişikliklerinin kapsanması,
  • ISO 9001:2008 üzerine ilave isteklerin tanımlanması,
    • Özel Şartlar/Kritik Birimler
    • Proje Yönetimi
    • Risk Yönetimi
    • Konfigürasyon Yönetimi
    • İş Aktarımlarının Kontrolü
    • Ürün Gerçekleştirme Ek Gereklilikleri
    • Ölçme, Analiz ve İyileştirme Ek Gereklilikleri
  • Kapsamının kara ve deniz platformlu savunma uygulamalarına yönelik sistemler için genişletilmesi,
  • “IAQG” stratejisi (zamanındalık, kalite) ile aynı çizgide bulunmanın temin edilmesi,
  • Paydaş ihtiyaçlarına yönelik yeni şartların benimsenmesi,
  • Paydaşlarca açıklığa kavuşturulması gereklidir diye değerlendirilen mevcut şartların aydınlatılması.

2016/D:

  • 10 madde üzerine yapılandırılan ISO 9001:2015’in esas alınması,
    • 1-Kapsam
    • 2-Atıf Yapılan Standartlar
    • 3-Terimler ve Tarifler
    • 4-Kuruluşun Bağlamı
    • 5-Liderlik
    • 6-Kalite Yönetim Sistemi Planlaması
    • 7-Destek
    • 8-Operasyon
    • 9-Performans Değerlendirme
    • 10-İyileştirme
  • ISO 9001:2015 ve[ya] AS/EN 9100:2009 üzerine ilave isteklerin/güncellemelerin kapsanması,
    • Ürün Emniyeti
    • İnsan Faktörleri
    • Risk
    • Önleyici Faaliyet
    • Taklit Parçalar
    • Konfigürasyon Yönetimi
    • Ürün Gerçekleştirme & Planlama
    • Teslimat Sonrası Hizmet
    • Proje Yönetimi
    • Tasarım ve Geliştirme
    • Supplier Management
    • Dış Kaynaklı Tedarik
    • Kalite El Kitabı
    • Yönetim Temsilcisi
  • Paydaş istek ve ihtiyaçlarının gözetilmesi.

2009/C:

  • Incorporate ISO 9001:2008 changes,
  • Definition of additional requirements onto ISO 9001:2008,
    • Special Requiements/Key Characteristics
    • Project Management
    • Risk Management
    • Configuration Management
    • Control of Work Transfers
    • Additional requirements onto Product Realization
    • Additional requirements onto Measurement, Analysis and Improvement
  • Expand scope to include land and sea based systems for defense applications,
  • Ensure alignment with IAQG strategy (on-time, on-quality performance),
  • Adopt new requirements based on stakeholders needs,
  • Improve existing requirements where stakeholders identified need for clarification.

2016/D:

  • Incorporate ISO 9001:2015 stractured onto 10 clauses basis,
    • 1-Scope
    • 2-Normative References
    • 3-Terms and Definitions
    • 4-Context of the Organization
    • 5-Leadership
    • 6-Planning for the QMS
    • 7-Support
    • 8-Operation
    • 9-Performance Evaluation
    • 10-Improvement
  • Incorporate additional requirements/updates onto ISO 9001:2015 and/or AS/EN9100:2009,
    • Product Safety
    • Human Factors
    • Risk
    • Preventive Action
    • Coenterfeit Parts
    • Configuration Management
    • Product Realization & Planning
    • Post Delivery Support
    • Project Management
    • Design & Development
    • Supplier Management
    • Quality Manual
    • Management Representative
  • Consideration of steakholders needs.
Bu kategoriden diğerleri: « GÜNCELLEME PAYDAŞLARI